Kronika anglosaska
 
Encyklopedia PWN
Kronika anglosaska, Anglo-Saxon Chronicle,
rocznik ang., pisany IX–XII w., gł. w języku staroangielskim;
prace nad K.a. rozpoczęto w końcu IX w. za panowania i zapewne z inspiracji Alfreda Wielkiego; pisany na bieżąco rocznik poprzedzono kompilacyjnym skrótem dawniejszych wydarzeń; prace kontynuowano — w różnej zależności od siebie — w kilku klasztorach ang.; powstała grupa rękopisów — do czasów nowoż. zachowało się 7 (z których 1 spłonął 1731) — o treści po części pokrywającej się, po części różnej (interpolacje, zmiany) i doprowadzonych do różnych lat; wersja kontynuowana najdłużej osiągnęła 1154 i stopniowo przechodziła w język średnioang.; oprócz chronologicznego rejestru wydarzeń kronika zawiera też teksty poet., m.in. o bitwie 937 pod Brunanburh. K.a. jest najważniejszym źródłem do dziejów epoki anglosaskiej i świadectwem rozwoju języka angielskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia