Kreml moskiewski
 
Encyklopedia PWN
Kreml moskiewski,
dawna warownia Moskwy, jeden z najwspanialszych zespołów architektury rosyjskiej;
zał. w XII w. jako drewniana twierdza, od XIV w. — rezydencja w. książąt moskiewskich, potem carów ros. — wielokrotnie przebudowywany; gł. rozbudowa Kremla moskiewskiego w końcu XV i na pocz. XVI w. z udziałem architektów wł., którzy wprowadzili do architektury ros. elementy wł. renesansu: mury ceglane z 20 basztami (XV, XVII w., gł. Spasska z zegarem z XIX w.), pałac Granowitaja pałata (1487–91), sobory: Uspieński (2. poł. XV w.), Błagowieszczeński (2. poł. XV i XVII w., z ikonami A. Rublowa i Teofana Greka), Archangielski (pocz. XVI w.), wieża-dzwonnica Iwan Wielikij (XVI, XVII w. — wys. 81 m); z XVII w. pochodzą: Tieriemnoj dworiec, sobór Dwunastu Apostołów z pałacem patriarchów; z XVIII w. barok. arsenał, klasycyst. Pałac Senatu (M. Kazakow); z XIX w. Wielki Pałac Kremlowski, Orużejnaja pałata (obecnie muzeum ze słynnym zbiorem sztuki zdobniczej); Pałac Zjazdów (1961) — symbol i siedziba władz sowieckich, a obecnie rosyjskich.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Moskwa, cerkiew Wasyla Błogosławionego .fot. J. Fogler/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Moskwa, Kreml fot. O. Puchalski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia