Korpus Bezpieczeństwa
 
Encyklopedia PWN
Korpus Bezpieczeństwa (KB), do IV 1944 Kadra Bezpieczeństwa,
organizacja konspiracyjna powstała XI 1943 z części Organizacji Wojskowej, Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”, Zbrojnego Wyzwolenia, Związku Powstańców Śląskich i in.;
politycznie podlegał Radzie Obrony Narodu (RON), oddziały zbrojne KB wchodziły w skład Wojsk. Korpusu Służby Bezpieczeństwa, podporządkowanego KG AK; komendant gł.: pułkownik A. Petrykowski („Tarnawa”), szef sztabu KG: pułkownik L. Korzewnikjanc („Doliwa”); KB prowadził: działalność propagandową, dywersyjno-sabotażową, organizował oddziały partyzanckie, przygotowywał kadry do administrowania Ziemiami Zachodnimi i Północnymi; działał gł. na obszarze GG; VII 1944 KB uznał PKWN, a VIII 1944 podporządkował się Nacz. Dow. WP; w powstaniu warsz. oddziały KB weszły w skład Połączonych Sił Zbrojnych AL, PAL i KB, walczyły na Starym Mieście, w Śródmieściu i na Czerniakowie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia