Konga, Demokratyczna Republika. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Konga, Demokratyczna Republika. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 2005 (weszła w życie 2006) na czele D.R.K., która jest państwem silnie zdecentralizowanym, stoi prezydent. Władza ustawodawcza spoczywa w rękach rządu, kierowanego przez premiera, powoływanego przez prezydenta. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu, złożonego ze Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Każda z 25 nowych prowincji otrzymała duży zakres autonomii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia