Komory
 
Komory
od ok. 1000 r. n.e.
zasiedlanie wysp
XV–XVI w.
przybycie Arabów
1503
przybycie Portugalczyków
od 1886
protektorat francuski
1912
przekształcenie protektoratu w kolonię
1914–46
w ramach kolonii Madagaskar
od 1947
Komory terytorium zamorskim Francji
6 VII 1975
jednostronna proklamacja niepodległości
1976–78
rządy Dyrektoriatu Polityczno-Wojskowego
1978
zamach stanu z udziałem europejskich najemników
1982–92
system jednopartyjny
1995
prezydent zrzeka się władzy wykonawczej
1997
uniezależnienie się wysp Anjouan i Mohéli
1999
porozumienie z separatystami
1999
wojskowy zamach stanu
2001
przyznanie 3 głównym wyspom szerokiej autonomii
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia