Komisja Włościańska Wolnego Miasta Krakowa
 
Encyklopedia PWN
Komisja Włościańska Wolnego Miasta Krakowa,
komisja utworzona 1815 z inicjatywy cara Aleksandra I Romanowa w celu przeprowadzenia reformy agrarnej w dobrach narodowych i kościelnych;
podporządkowana bezpośrednio rezydentom państw zaborczych, funkcję pierwszego przewodniczącego pełnił M. Badeni; w rezultacie jej pracy pańszczyzna z urzędu została zamieniona na czynsze, świadczone na zasadzie wieczystej dzierżawy ziemi, budynki, inwentarz i zasiewy stały się własnością chłopów; pośrednio działalność Komisji spowodowała też oczynszowanie ok. 50% wsi prywatnych (łącznie 75%).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia