Kłuszyn
 
Encyklopedia PWN
Kłuszyn, Kłuszyno, Klušyno,
w. w Rosji, w obwodzie smoleńskim, na wschód od Wiaźmy.
4 VII 1610 bitwa między wojskami pol. pod dowództwem hetmana polnego koronnego S. Żółkiewskiego (ok. 7 tys. żołnierzy) a przybywającą na odsiecz oblężonemu przez Polaków Smoleńskowi armią ros. (ok. 30 tys. ludzi) pod wodzą ks. D. Szujskiego, wspartą przez posiłki szwedzkie (ok. 5 tys. żołnierzy) dowodzone przez J. de la Gardie; dzięki zaskoczeniu bitwa zakończyła się świetnym zwycięstwem oddziału pol. i otworzyła Żółkiewskiemu drogę do Moskwy; zwycięstwo wpłynęło na zawarcie ugody między bojarami a Żółkiewskim (zgoda na koronację carską królewicza Władysława).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia