Klub Wysokogórski
 
Encyklopedia PWN
Klub Wysokogórski,
stowarzyszenie taterników i alpinistów pol.,
utworzone 1933–35 przez zjednoczenie Sekcji Turyst. Pol. Tow. Tatrzańskiego, PTT (zał. 1903), Sekcji Taternickiej AZS w Krakowie (zał. 1923) i Koła Wysokogórskiego Oddziału Warsz. PTT (zał. 1930); koordynował pracę kół terenowych, prowadził szkolenie centralne, organizował obozy i wyprawy, wydawał kwartalnik „Taternik”; od ok. 1950 zrzeszał też grotołazów; 1974 przekształcił się w Polski Związek Alpinizmu, a jego koła terenowe (ok. 15) stały się samodzielnymi klubami wysokogórskimi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia