Kiribati. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Kiribati. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1979 Kiribati jest republiką, z prezydentem, wybieranym w głosowaniu powszechnym na 4-letnią kadencję, jako głową państwa, szefem rządu i ministrem spraw zagranicznych. Władzy ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament (Izba Zgromadzenia — 42 członków), wybierany co 4 lata w wyborach powszechnych. Władza wykonawcza należy do rządu powoływanego przez prezydenta i odpowiedzialnego przed parlamentem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia