Kaziranga, Park Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Kaziranga, Park Narodowy, ang. Kaziranga National Park,
park nar. w Indiach (stan Asam), zał. 1908, pow. 43 tys. ha;
obejmuje równinę i bagniste tereny nad rz. Brahmaputrą; flora: błotne i wodne rośliny, (m.in. eichhornia); bogata fauna, m.in. słoń ind., nosorożec ind., jeleń błotny, lampart, bawół, niedźwiedź, wiele gat. ptaków, np. sokoły, orły i czaple; 1985 wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia