Katar. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia
Katar. Ustrój polityczny.
Katar jest księstwem (emiratem). Zgodnie z tymczasową konstytucją z 1970 głową państwa jest emir (z panującego rodu As-Sani). Władzę wykonawczą sprawuje powołany przez emira rząd z premierem. 35-osobowa Rada Doradcza jest organem konsultacyjnym rządu. W Katarze nie ma parlamentu ani partii politycznych.

Spis treści

państwo w Azji Południowo-Zachodniej, we wschodniej części Płw. Arabskiego, na niewielkim płw. Katar, nad Zat. Perską
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia