Katar. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Katar. Gospodarka.
Główne źródło dochodów Kataru stanowi wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z upaństwowionych złóż lądowych (Duchan) i podmorskich w Zat. Perskiej. Przy obecnym poziomie wydobycia zasoby ropy, wg szacunków, wyczerpią się ok. 2025. Znaczne są natomiast zasoby gazu ziemnego (ok. 5% rezerw światowych). W 1998 rozpoczęto prywatyzację sektora państwowego, w tym także naftowego. Największy udział w wytwarzaniu produktu krajowego brutto ma przemysł (73,5%), usługi — 26,4%, rolnictwo — 0,1%; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 27,4 tys. dolarów USA (2005), według innych źródeł powyżej 75 tys. dolarów USA (2007).
Przemysł przetwórczy skoncentrowany w specjalnej strefie przem. Musajjid (rafineryjny, hutnictwo, nawozów sztucznych, odsalarnie wody mor.) oraz w Ad-Dauha (spoż., odzież., cementowy, odsalarnie wody mor., elektrownie). Zakłady przetwarzania gazu ziemnego powstały w strefie wokół portu Ras Laffa
Rolnictwo słabo rozwinięte; grunty orne i sady zajmują 0,7% pow. Kataru; na glebach nawadnianych odsoloną wodą mor. uprawa warzyw (pomidory, melony, kapusta) i owoców (gł. palma daktylowa) oraz prosa, sorga i kukurydzy; hodowla bydła, owiec, kóz i wielbłądów. Na wybrzeżu połów ryb i pereł.
Rozwinięty transport samochodowy (1,2 tys. km dróg kołowych), rurociągowy (gazociągi, ropociągi i in. o łącznej dł. ok. 2,4 tys. km); porty mor.: Musajjid (naft.) i Ad-Dauha (także międzynar. port lotn.). Przewozy lotn. obsługuje 6 portów krajowych; rozwinięta nowoczesna sieć telefoniczna; w użytkowaniu 490 tys. telefonów komórkowych.
Wartość eksportu 24,9 mld dol. USA (2005), importu — 6,7 mld dol. USA (2005); eksport ropy naft. i produktów naft., gazu ziemnego, stali oraz nawozów sztucznych; import maszyn, sprzętu transportowego, wyrobów przem. i żywności; gł. partnerzy handl.: Japonia, Korea Południowa, Francja, Niemcy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia