Kananejczycy
 
Encyklopedia PWN
Kananejczycy, Chananejczycy,
wspólna nazwa ludów pochodzenia semickiego zamieszkujących Kanaan;
Kananejczycy przybyli na jego ziemie w pocz. III tysiącl. p.n.e.; zajmowali się gł. rzemiosłem, handlem, rolnictwem; osiągnęli wysoki poziom kultury (pismo klinowe alfabetyczne — teksty lit. z Ugarit, ob. Ras Szamra; rzeźba); od poł. II tysiącl. podlegali Egiptowi, od XIV w. — Hetytom; w południowej części Kanaanu ok. XIII w. p.n.e. zostali podbici i wchłonięci przez Izraelitów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia