Jemen. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Jemen. Gospodarka.
Jeden z najsłabiej rozwiniętych i najbiedniejszych krajów świata — produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca 2,4 tys. dolarów USA (2007). Podstawą gospodarki Jemenu jest tradycyjne rolnictwo. Kredyty zagraniczne, darowizny oraz wpływy z eksportu ropy naftowej przeznacza się na rozbudowę systemów irygacyjnych, rozwój energetyki, transportu i oświaty; ważną rolę w dochodach ludności odgrywają przekazy pieniężne od Jemeńczyków pracujących za granicą.
Przemysł. Zasoby surowców mineralnych Jemenu są słabo rozpoznane; wydobywa się ropę naft., gł. na niz. Tihama, sól kam. (liczne warzelnie soli na wybrzeżu) oraz rudy miedzi i węgiel kam. w pobliżu m. Taizz. Przemysł przetwórczy bardzo słabo rozwinięty, dominuje produkcja chałupniczo-rzemieślnicza (wyroby bawełniane, wełn., skórz., metal., artykuły spoż.); rozwija się przemysł materiałów budowlanych (gł. cementowy); największym zakładem przem. w kraju jest rafineria ropy naft. w Adenie. Podstawową trudnością w rozwoju przemysłu jest brak infrastruktury i wykwalifikowanej siły roboczej.
Rolnictwo. Grunty orne zajmują zaledwie 3% pow. kraju; w produkcji rolnej dominuje uprawa (oparta częściowo na sztucznym nawadnianiu) zbóż (pszenica, jęczmień, kukurydza, proso), bawełny, kawy (zwłaszcza w zachodniej części kraju, na wys. 1200–2400 m), trzciny cukrowej, tytoniu oraz czuwaliczki jadalnej (kata, roślina o właściwościach narkotycznych, dostarcza ok. 20% wartości produkcji roln. Jemenu) i palmy daktylowej; koczownicza hodowla owiec, kóz, bydła i wielbłądów. Produkcja rolna, zwłaszcza zbóż nie zaspokaja zapotrzebowania krajowego. W wodach M. Czerwonego i M. Arabskiego przybrzeżne połowy ryb oraz pereł.
Transport i łączność. Sieć komunik. bardzo słabo rozwinięta; dł. dróg kołowych 51,4 tys. km (1999), w tym o ulepszonej nawierzchni ok. 6 tys. km; na znacznych obszarach przeważa transport juczny; w rozbudowie transport rurociągowy (łączna dł. 644 km); gł. porty mor.: Al-Hudajda (nad M. Czerwonym), Aden (nad Zat. Adeńską); międzynar. porty lotn. w Sanie i Adenie.
Handel zagraniczny. Jemen ma dodatni bilans handl. (od 1996); eksportuje się kawę, papierosy, herbatniki, bawełnę, skóry, owoce oraz suszone ryby; produkty naft. (z rafinerii w Adenie) oraz ropę naft.; importuje: tekstylia, gotowe wyroby przem., zboża, cement, żywność, maszyny i urządzenia, środki transportu; gł. partnerzy: Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajlandia, Brazylia, Zjedn. Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, USA, Malezja i W. Brytania.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Sana, brama Bab al-Jaman (Jemen)fot. L. Adamski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia