Jaworski Iwo Leopold
 
Encyklopedia PWN
Jaworski Iwo Leopold, ur. 12 XI 1898, Kraków, zm. 24 III 1959, Wrocław,
syn Władysława Leopolda, prawnik; specjalista w dziedzinie powszechnej historii prawa;
od 1932 profesor uniwersytetu w Wilnie; współredaktor mies. „Włóczęga”, drukującego artykuły przedstawicieli wszystkich kierunków polit., a także mniejszości nar.; w czasie okupacji niem. dziekan i profesor konspiracyjnego wydziału prawa na uniwersytecie w Wilnie; 1945 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1945 organizator wydziału prawa uniw. i politechniki we Wrocławiu, kier. katedry powszechnej historii państwa i prawa; Zagadnienie rządów parlamentarnych w pierwszym okresie rewolucji francuskiej (1926), Zarys dziejów miasta Wilna (1929), Zarys powszechnej historii państwa i prawa (1961).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia