Jaworski Władysław Leopold
 
Encyklopedia PWN
Jaworski Władysław Leopold, ur. 10 IV 1865, Karsy k. Pacanowa, zm. 14 VII 1930, Milanówek,
ojciec Iwona Leopolda, konserwatywny polityk, publicysta, prawnik;
od 1897 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1920 czł. PAU; 1901–14 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, 1911–19 do austr. Rady Państwa; jeden z przywódców Stronnictwa Prawicy Nar.; 1914–16 prezes NKN; rzecznik rozwiązania sprawy pol. przy pomocy Austro-Węgier i rozbudowy Legionów Pol.; od 1918 zajmował się wyłącznie pracą nauk.; czł. Komisji Kodyfikacyjnej i Komisji dla Reformy Prawa Rolnego; w swych poglądach zbliżony do normatywizmu H. Kelsena, zajmował się prawem adm., państw. i cywilnym; Kodeks cywilny austriacki (t. 1–2 1903–05), Prawa państwa polskiego (t. 1–4 1919–21), Nauka prawa administracyjnego (1924).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia