Instytut Pamięci Narodowej –– Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
 
Encyklopedia PWN
Instytut Pamięci Narodowej –– Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN),
powołany na mocy ustawy z XII 1998 (działa od VI 2000);
w ramach Instytutu działają: Gł. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Pol. (Główna Komisja Badań Zbrodni na Narodzie Polskim –– Instytut Pamięci Narodowej), Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów oraz Biuro Edukacji Publicznej; do zadań Instytutu należy gromadzenie dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, sporządzanych od 22 VII 1944 do 31 XII 1989 i zarządzanie nimi, prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunist. oraz prowadzenie działalności edukacyjnej; ustawa o IPN przewiduje udostępnianie dokumentów zgromadzonych w archiwach służb specjalnych PRL osobom, o których organy bezpieczeństwa państwa zbierały informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny; na czele IPN stoi prezes ( VI 2000–XII 2005 L. Kieres, XII 2005–IV 2010 J. Kurtyka, od VI 2011 Ł. Kamiński ) wybierany przez sejm na 5 lat oraz 11-osobowe kolegium.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia