Honduras. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Honduras. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1982 (modyfikowana m.in. 1999) Honduras jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach bezpośrednich na 4 lata, bez możliwości reelekcji, jako głową państwa i szefem rządu. Władza wykonawcza należy do prezydenta i powoływanego przezeń rządu. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowe Zgromadzenie Narodowe, o 4-letniej kadencji, liczące 128 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia