Honduras. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Honduras. Gospodarka.
Podstawą gospodarki jest rolnictwo plantacyjne produkujące na eksport, rozwijają się usługi (głównie obsługa ruchu turystycznego); 1980–90 gospodarka uległa znacznym zniszczeniom i destabilizacji w wyniku walk zbrojnych w Ameryce Centralnej, prowadzonych częściowo także w Hondurasie; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej wynosi 3,3 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2007).
Przemysł. Niewielkie wydobycie srebra, rud cynku, ołowiu, miedzi i żelaza; przemysł słabo rozwinięty, gł. spoż. (w tym cukr. i tytoniowy), drzewny, włók., odzież., skórz.-obuwn.; rafineria ropy naft., cementownia; gł. ośr. przem.: Tegucigalpa, San Pedro Sula.
Rolnictwo. Ziemie uprawne zajmują 14% pow., pastwiska i łąki 30% pow. kraju; ok. 85% użytków rolnych stanowią wielkie plantacje należące do koncernów USA; gł. uprawy: banany, trzcina cukrowa, kukurydza, kawowiec, ryż, drzewa pomarańczowe, sorgo, bawełna, ziemniaki, bataty, tytoń; duże znaczenie ma hodowla bydła; rybołówstwo (m.in. krewetek); eksploatacja lasów (gł. drewno).
Turystyka. Do kraju przyjeżdża ok. 400 tys. turystów zagranicznych rocznie. Wpływy z turystyki znacznie wzrastają; w 2003 wyniosły 337 mln dol. USA (1999 — 165 mln dol. USA); dominuje turystyka pobytowa.
Transport i łączność. Sieć komunik. bardzo słabo rozwinięta; długość dróg kołowych 13,7 tys. km (ok. 205 utwardzonych), na południu Droga Panamer.; długość linii kol. 699 km (wąskotorowe, w znacznej części nieużytkowane); gł. porty mor.: Puerto Cortés, Tela, La Ceiba nad M. Karaibskim, Amapala nad zat. Fonseca; międzynar. porty lotn. w Tegucigalpie, San Pedro Sula i La Ceiba.
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 3,9 mld dolarów USA (2007), importu — 6,8 mld dolarów USA. Wywóz głównie bananów, kawy, krewetek, drewna, mięsa; import maszyn i urządzeń elektrycznych, paliw, żywności i żywych zwierząt; handel głównie z USA, ponadto z Gwatemalą, Salwadorem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia