Hippiasz z Elidy
 
Encyklopedia PWN
Hippiasz z Elidy, Hippías, żył w IV w. p.n.e.,
gr. filozof, sofista (sofiści), współcz. Sokratesowi, mówca, polihistor;
głosił tezę, że prawo zmusza ludzi do postępowania wbrew naturze; autor dzieła Synagōgḗ, stanowiącego rodzaj encyklopedii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia