Haribhadra
 
Encyklopedia PWN
Haribhadra, żył w VIII w.,
filozof indyjski;
bramin nawrócony na dźinizm, jeden z jego najwybitniejszych przedstawicieli, mnich odłamu śwetambarów; tradycja przypisuje mu skomponowanie 1444 utworów w sanskrycie i prakrytach; w rzeczywistości jest autorem kilkudziesięciu dzieł, m.in. z dziedziny metafizyki i teorii poznania (Anekanta-dźaja-pataka ‘proporzec symbolizujący zwycięstwo doktryny wieloaspektowości bytu’), logiki (komentarz do buddyjskiego traktatu Njajapraweśa‘wstęp do logiki’), etyki (Dharmabindu ‘kodeks etyki’), kosmologii, astronomii i astrologii, rytuału, jogi i praktyk ascetycznych oraz wielu poematów; napisał także najstarsze zachowane i najważniejsze indyjskie dzieło doksograficzne Szad-darśana-samuććaja [‘kompendium sześciu systemów filozoficznych’]; jest przede wszystkim ceniony za wnikliwość sądu, oryginalność i bezstronność.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia