Harcerstwo Polskie
 
Encyklopedia PWN
Harcerstwo Polskie (HP), Harcerstwo Narodowe, kryptonim Hufce Polskie,
konspiracyjna organizacja, działająca 1939–44, utworzona przez grupę instruktorów harcerskich ZHP z Kręgu Św. Jerzego, związanych z SN;
zachowywało niezależność wobec Szarych Szeregów (rozmowy scaleniowe nie dały rezultatu); 1943 weszło w skład Porozumienia Organizacji Młodzieżowych; HP działało gł. w Warszawie, na Mazowszu, w Krakowskiem i Lwowskiem; liczyło ok. 1,5 tys. harcerzy; prowadziło gł. pracę ideowo-wychowawczą; naczelnicy: S. Sedlaczek (do 1941), W. Sawicki; organy prasowe: „Harcerz”, później „Patrol”; 1944 w powstaniu warsz. harcerze HP walczyli w batalionie Nar. Organizacji Wojsk. „Gustaw”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia