Porozumienie Organizacji Młodzieżowych
 
Encyklopedia PWN
Porozumienie Organizacji Młodzieżowych (POM),
1943–44, forma współpracy organizacji młodzież. i reprezentantów środowisk młodzieży konspiracyjnych organizacji obozu nar.
w skład POM weszli przedstawiciele: Młodzieży Wszechpol., Młodzieży Wielkiej Polski, Harcerstwa Pol., Terenu Młodzieży Konfederacji Narodu, FOP, Unii; zadaniem POM była koordynacja działalności polit.-propagandowej, reprezentowanie wspólnego stanowiska wobec innych organizacji konspiracyjnych i władz pol. Państwa Podziemnego; przewodniczący M. Kurzyna („Miecz”); organ prasowy: „Młodzież Rzeczypospolitej”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia