Grupa Trzech
 
Encyklopedia PWN
Grupa Trzech, hiszp. Grupo de los Tres (G-3),
regionalne ugrupowanie integracyjne, utworzone 1989 przez Kolumbię, Meksyk i Wenezuelę jako forum stałych konsultacji politycznych i współdziałania zmierzającego do systematycznego znoszenia barier we wzajemnym handlu;
jej celem jest wypracowywanie wspólnego stanowiska w negocjacjach wielostronnych; współdziała z krajami Ameryki Środkowej; 1995 zostało zawarte porozumienie o wolnym handlu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia