Wspólnota Andyjska
 
Encyklopedia PWN
Wspólnota Andyjska, hiszp. Comunidad Andina,
subregionalne ugrupowanie integracyjne w Ameryce Południowej, działające od 1969;
powołana 1996 (formalnie działa od 1997) w miejsce zał. 1969 Grupy Andyjskiej; siedziba w Limie; czł.: Boliwia, Ekwador, Kolumbia, Peru, Wenezuela (w latach 1973–2006), do 1976 także Chile, Panama ma status obserwatora; działa w ramach Andyjskiego Systemu Integracji. 1997 zamiar wycofania zgłosiło Peru; celem A.W.R. było: rozwijanie ścisłej współpracy przez stopniowe tworzenie strefy wolnego handlu, utworzenie unii celnej, rozwijanie przemysłu za pomocą specjalizacji gałęziowej, przyznawanie koncesji słabiej rozwiniętym krajom członkowskim, zwiększenie kontroli nad działalnością korporacji ponadnar.; protokół z Quito 1987 ograniczył cele, zrezygowano m.in. z tworzenia unii celnej i realizacji programów przem.; na szczycie w Caracas 1991 ponownie postanowiono utworzyć strefę wolnego handlu (od 1992) i wspólny rynek (1995); najwyższymi organami są: Andyjska Rada Prezydencka, Komisja (z siedzibą w Limie), wspomagana przez 2 rady konsultacyjne, Rada Ministrów Spraw Zagr., Sekretariat Generalny, Parlament, Trybunał Sprawiedliwości, Fundusz Rezerwowy i Korporacja Rozwoju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia