Grecki Front Wyzwolenia Narodowego
 
Encyklopedia PWN
Grecki Front Wyzwolenia Narodowego, gr. Ethnikọ(n) Apeleftherotikọ(n) Mẹtopo(n) (EAM),
najsilniejsza tajna organizacja gr. ruchu oporu przeciw okupacji wł., niem. i bułgarskiej podczas II wojny światowej; zał. IX 1941 w Atenach z inicjatywy komunistów;
1942 utworzył Grecką Ludową Armię Wyzwoleńczą (ELAS), był najsilniejszą organizacją ruchu oporu w Grecji (1944, po wycofaniu się Niemców, kontrolował ok. 2/3 obszaru Grecji, na którym stworzył sprawny aparat adm.); po wyzwoleniu Grecji usiłował nie dopuścić do przywrócenia monarchii wspieranej przez wojska bryt. i znalazł się z nimi w konflikcie zbrojnym; 1947 działalność zakazana; czł. byłej EAM-ELAS przewodzili siłom komunist. w gr. wojnie domowej 1946–49.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia