Główny Urząd Rasy i Osadnictwa
 
Encyklopedia PWN
Główny Urząd Rasy i Osadnictwa, niem. SS Rasse- und Siedlungshauptamt (RuSHA),
utworzony 1931, 1935–45 działający jako jeden z 12 gł. urzędów SS;
miał urzeczywistniać koncepcje H. Himmlera „hodowli rasy germańskiej” i zdobywania dla niej Lebensraum; RuSHA obejmował urzędy: rasy (Rassenamt), szkolenia (Schulungsamt), więzi rodowych esesmanów i kandydatów do SS (Sippenamt), osiedleń (Siedlungsamt); w latach II wojny światowej część jego agend przejął sztab Komisarza Rzeszy do spraw Umacniania Niemczyzny i in. urzędy SS; 1942 zatrudniał ok. 2,7 tys. osób; szefowie: 1931–38 W. Darré, 1938–40 G. Pancke, 1940–43 O. Hofmann, 1943–45 R. Hildebrandt; działalność RuSHA była m.in. przedmiotem rozprawy przed Amer. Trybunałem Wojsk. w Norymberdze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia