Giddens Anthony
 
Encyklopedia PWN
Giddens
[gı̣dənz]
Anthony, ur. 18 I 1938,
socjolog brytyjski.
1985–97 profesor uniwersytetu w Cambridge, od 1997 dyr. London School of Economics and Political Science; autor prac poświęconych reinterpretacji socjol. tradycji (Capitalism and Modern Social Theory 1971) oraz teorii klas społ. (The Class Structure of the Advanced Societies 1973); poczynając od New Rules of Sociological Method (1976) skupił się na budowie własnego systemu teoret., którego zasadniczą cechą jest dążenie do przezwyciężenia tradycyjnej opozycji jednostki i społeczeństwa, działania i struktury społ., a także uwzględnienie w analizie zjawisk społ. wymiarów przestrzeni i czasu (Stanowienie społeczeństwa 1984, wyd. pol. 2003); w latach 90. teoretyk „trzeciej drogi”, doradca T. Blaira; Central Problems in Social Theory (1979), Social Theory and Modern Sociology (1987), Nowoczesność i tożsamość (1991, wyd. pol. 2001), Trzecia droga (1998, wyd. pol. 1999).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia