Gentzena systemy wnioskowania
 
Encyklopedia PWN
Gentzena systemy wnioskowania,
mat. log. odmienne od używanych systemy notacji logiki formalnej;
wprowadzone przez G. Gentzena systemy wnioskowania, obejmujące logikę klas. i intuicjonistyczną na poziomie logiki zdań i predykatów; używają odrębnych pojęć i reguł wnioskowania; stworzone w odpowiedzi na postulaty D. Hilberta, były jedną z prób algorytmizacji wnioskowania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia