Gdańskie Towarzystwo Naukowe
 
Encyklopedia PWN
Gdańskie Towarzystwo Naukowe (GTN),
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1922 z incjatywy gdańskiej Polonii pod nazwą Tow. Przyjaciół Nauki i Sztuki, z siedzibą w Gdańsku.
Działało do 1939, reaktywowane 1945; obecna nazwa od 1956; cele: inspirowanie i organizowanie prac nauk.-badawczych, związanych z regionem Pomorza Gdańskiego i Bałtyku oraz samym Gdańskiem; przygotowywanie opinii i ekspertyz dot. makroregionu nadmor. i współdziałanie przy opracowywaniu tematu: Polska na morzu w XXI w.; składa się z 5 wydziałów i 18 komisji; liczy 532 czł. (2000); odegrało ważną rolę w tworzeniu i przygotowaniu kadry nauk. Uniw. Gdańskiego oraz w rozwoju Politechniki Gdańskiej; gł. publikacje: „Rocznik Gdański” (od 1927), „Biblioteka Gdańska” (od 1947), serie: «Gdańskie Studia Językoznawcze», «Pomorze Gdańskie», „Acta Biologica”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia