Gaussa–Ostrogradskiego wzór
 
Encyklopedia PWN
Gaussa–Ostrogradskiego wzór,
mat. wzór pozwala-jący zamieniać całkę powierzchniową zorientowaną na całkę potrójną i odwrotnie (całka);
ma postać:
gdzie funkcje P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z) są ciągłe wraz z pochodnymi ∂P/∂x, ∂Q/∂y, ∂R/∂z wewnątrz i na brzegu obszaru V, normalnego ze względu na 3 płaszczyzny współrz., przy czym brzeg S obszaru V jest kawałkami gładki, a cosα, cosβ, cosγ są odpowiednimi składowymi wektora wewnętrznej normalnej do powierzchni S. Wzór Gaussa–Ostrogradskiego udowodnił M. Ostrogradski (1828 i 1838); wcześniej C.F. Gauss zawarł go implicite w pracach z 1813 i 1830. W postaci wektorowej wzór Gaussa–Ostrogradskiego wygląda następująco:
gdzie div — dywergencja pola , a  d — iloczyn skalarny wektora przez skierowany element powierzchniowy d. Wyrażenie nazywa się strumieniem pola przez powierzchnię S. Stosując w.G.–O. można przejść od różniczkowej do całkowej postaci prawa Gaussa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia