Galileusza przekształcenie
 
Encyklopedia PWN
Galileusza przekształcenie, transformacja Galileusza,
zależności między współrzędnymi przestrzennoczasowymi dowolnego zdarzenia rozpatrywanego w 2 różnych inercjalnych układach odniesienia U (x, y, z, t) i U′ (x′, y′, z′, t′) poruszających się względem siebie prostoliniowo i jednostajnie z prędkością v;;
p.G. można zapisać w postaci: x = x′ + v;xt′, y = y′ + v;yt′, z = z′ + v;zt′, t = t′ (v;x, v;y, v;z — składowe prędkości ruchu układu U′ względem układu U); jest ono słuszne dla prędkości małych, w porównaniu z prędkością światła c; stosuje się je w mechanice klas., której prawa są niezmiennicze (nie ulegają zmianie) względem tego przekształcenia; p.G. jest szczególnym przypadkiem przekształcenia Lorentza. Wprowadzone do mechaniki klas. 1632 przez Galileusza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia