Fundusz Wczasów Pracowniczych
 
Encyklopedia PWN
Fundusz Wczasów Pracowniczych (FWP),
instytucja zajmująca się organizacją różnych form wypoczynku, utworzona w Polsce 1949;
utworzona 1949 w Polsce; IX 1997 FWP został przekształcony w spółkę z o.o.; dysponuje ok. 300 obiektami na terenie Polski; organizuje różne formy wypoczynku: wczasy zwykłe (pracownicze i rodzinne), sportowe, turystyczno-krajoznawcze, profilaktyczne, kolonie i obozy dla młodzieży i sportowców, zielone klasy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia