Fundacja Kościuszkowska
 
Encyklopedia PWN
Fundacja Kościuszkowska,
amer.-pol. instytucja kult.-oświat., zał. 1925 w Filadelfii, obecnie działa w Nowym Jorku;
Fundacja udziela stypendiów młodzieży i naukowcom z Polski i USA, kieruje wymianą nauk., prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki pol. (wystawy, odczyty, konkursy); zainicjowała edycję słownika The Kościuszko Foundation Dictionary English-Polish, Polish-English (1959, przedruk w Polsce 1961); prezesi: H.N. Cracken (od 1925), S.P. Mierzwa (od 1955), E. Kusielewicz (od 1970), W. Juszczak (od 1979), J.E. Gore (od 1987).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia