Frankfurt nad Menem
 
Encyklopedia PWN
Frankfurt nad Menem, Frankfurt am Main,
m. w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, nad Menem, na północnym krańcu Niz. Górnoreńskiej.
— 670 tys. mieszk. (2008), zespół miejski 5,8 mln (2008); w średniowieczu rezydencja Karola Wielkiego; od XI w. ośr. handl. (wielkie jarmarki); od 1375 wolne miasto Rzeszy; od 1147 miejsce obierania królów niem., a od 1562 — koronacji cesarzy; w XVI w. ośr. reformacji; 1848–49 siedziba Frankfurckiego Zgromadzenia Narodowego; 1866 anektowany przez Prusy. Największe miasto Hesji, jeden z najważniejszych ośr. gosp. Niemiec; rozwinięty zwłaszcza przemysł chem. (wielki kombinat farb i barwników), elektrotechniczny i elektroniczny, maszyn., metal., precyzyjny, poligraficzny, materiałów bud., odzieżowy, spoż.; siedziba banków, giełdy, koncernów (m.in. elektrotechniczny AEG-Telefunken, chem. Hoechst), zarządu kolei, wielu przedsiębiorstw handl., finansowych i niektórych urzędów centralnych kraju; międzynar. targi (m.in. księgarskie od 1461, futrzarskie, samochodowe), kongresy, wystawy handl.; wielki węzeł komunik., największy port lotn. kraju, drugi po Londynie w Europie (ponad 50 mln pasażerów, 2006); ważny port śródlądowy (roczne przeładunki ponad 5 mln t); metro (zbud. 1963–68); ośrodek nauk.-kult.; Uniw. J.W. Goethego (zał. 1914) i in. szkoły wyższe (m.in. muz., sztuk pięknych, teol.), instytuty nauk., biblioteka nar., opera, liczne teatry, galerie, muzea (m.in. J.W. Goethego), Stadelsches Kunst Institut — bogate zbiory malarstwa eur.; miejsce urodzenia Goethego; wielki ośr. turyst.; got. katedra (XIV–XV w.) i kościoły; zespół kamienic z ratuszem (XV w.); klasycyst. kościół (XVIII–XIX w.); na przedmieściu w Höchst: kościół (X, XV–XVI w.), barok. ratusz (XVIII w.), pałac (2. poł. XVIII w.). W pobliżu Frankfurtu nad Menem rafineria ropy naftowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia