Franio Zofia
 
Encyklopedia PWN
Franio Zofia, pseud. Doktor i in., ur. 16 I 1899, Psków, zm. 25 XI 1978, Warszawa,
major, lekarz;
1922 współtwórczyni, następnie inspektorka Przysposobienia Wojsk. Kobiet; 1940 inicjatorka i dow. samodzielnej grupy sabotażowo-dywersyjnej kobiet Związku Odwetu KG ZWZ, następnie Kedywu Okręgu Warsz. AK; w powstaniu warsz. 1944 dow. żeńskiego oddziału saperów; od 1945 czł. WIN, 1946–56 więziona.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia