Fortran
 
Encyklopedia PWN
oprac. pierwotnie (1957) dla komputerów IBM-704, następnie udoskonalany — obecnie ma kilka wersji; Fortran 77 został wyposażony w konstrukcje typowe dla języków 3. poziomu (instrukcje warunkowe i iteracyjne); do lat 80. był podstawowym językiem do obliczeń numerycznych, obecnie nadal jest używany do tego celu ; w F. po raz pierwszy wprowadzono zapis wyrażeń arytmetycznych o postaci zbliżonej do zwykłej notacji mat., rozbudowane operacje wejścia i wyjścia, pewne możliwości organizowania pamięci komputera.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia