Feynmana diagramy
 
Encyklopedia PWN
Feynmana diagramy,
przedstawienie graficzne rozwiązania równań kwantowej teorii pola metodą perturbacyjną (kwantowa teoria pola);
linie przedstawiają swobodny ruch cząstek, oddziaływania obrazuje punkt (wierzchołek), w którym spotyka się kilka linii; metodzie perturbacyjnej odpowiada włączanie kolejnych diagramów o coraz większej liczbie wierzchołków; ten sam diagram może opisywać wkład do różnych procesów fiz.: 1) procesu emisji fotonu (oś czasu skierowana poziomo) — linie proste obrazują elektrony (pozytony) w stanie początkowym i końcowym, linia falista wyemitowany foton, 2) procesu anihilacji elektronu i pozytonu z emisją fotonu (oś czasu skierowana do dołu); wówczas jedna z linii prostych obrazuje elektron, druga — pozyton, a linia falista — powstający foton.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Feynmana diagram. Strzałka na linii prostej zgodna ze strzałką czasu oznacza elektron, a przeciwna pozytonrys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia