Federalne Biuro Śledcze
 
Encyklopedia PWN
Federalne Biuro Śledcze, Federal Bureau of Investigation (FBI),
największa agencja śledcza rządu federalnego USA, utworzona 1908 w celu ścigania przestępstw zagrażających bezpieczeństwu wewn. (szpiegostwa, kontrwywiadu, sabotażu) i zewn. państwa, niektórych przestępstw gosp., ale także m.in.: piractwa powietrznego, wymuszania haraczy, porywania ludzi, handlu żywym towarem;
utworzona 1908 do ścigania przestępstw związanych z bezpieczeństwem wewn. (szpiegostwa, kontrwywiadu, sabotażu) i zewn. państwa, niektórych przestępstw gosp., ale także m.in.: piractwem powietrznym, wymuszaniem haraczy, porywaniem ludzi, handlem żywym towarem; centrala w Waszyngtonie, agencje — na całym terytorium USA; 1935 utworzyło specjalną akad. policyjną; od 1997 przy ambasadzie USA w Warszawie został akredytowany agent łącznikowy FBI, który zajmuje się koordynacją współpracy z pol. organami ścigania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia