Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 
Encyklopedia PWN
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ang. European Regional Development Fund,
jeden z funduszy strukturalnych EWG (obecnie Wspólnoty Europejskiej), który rozpoczął działalność 1975, w wyniku porozumienia uzgodnionego 1972;
powołany z inicjatywy brytyjskiej, wysuniętej w celu zrównoważenia przewagi rolnictwa w strukturze wydatków budżetu wspólnotowego; jego celem jest wspieranie rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów relatywnie zapóźnionych gospodarczo (tzw. pierwszy cel polityki strukturalnej) oraz udzielanie pomocy obszarom dotkniętym regresją przemysłową (głównie w wyniku upadku tradycyjnych gałęzi przemysłu, zwłaszcza ciężkiego) i podlegającym stąd trudnym przemianom społecznym i gospodarczym (drugi cel); Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego świadczy pomoc w postaci grantów uzgadnianych z krajami członkowskimi i przeznaczanych na konkretne projekty.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia