Einsteina–de Haasa zjawisko
 
Encyklopedia PWN
Einsteina–de Haasa zjawisko,
fiz. obrót swobodnie zawieszonego cylindra z substancji ferromagnetycznej lub paramagnetycznej wokół własnej osi pod wpływem nagłego przemagnesowania;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia