Eden Anthony Robert
 
Encyklopedia PWN
Eden
[i:dən]
Sir Anthony Robert Wymowa, hrabia Avon (od 1961), ur. 12 VI 1897, Windlestone, zm. 14 I 1977, Alvediston,
polityk brytyjski;
1923–57 czł. Izby Gmin z ramienia Partii Konserwatywnej; 1934–35 min. bez teki, 1935 min. ds. Ligi Narodów, 1935–38 — spraw zagr.; 20 II 1938 ustąpił na skutek rozdźwięków z premierem N. Chamberlainem; nie będąc przeciwnikiem jego polityki łagodzenia (appeasement) agresywnych żądań Niemiec i Włoch poprzez ustępstwa, uważał, że należy negocjować z pozycji siły i bardziej zdecydowanie; rzecznik zacieśnienia stosunków ze Stanami Zjedn.; zyskał opinię przeciwnika ustępstw; w okresie II wojny światowej 1939–40 min. ds. dominiów, V–XII 1940 — wojny, a 1940–45 — spraw zagr. w ścisłym gabinecie wojennym W. Churchilla; 1951–55 ponownie min. spraw zagr., od 1955 premier i przywódca Partii Konserwatywnej; 1955 podpisał austr. traktat państw.; 1956, w reakcji na nacjonalizację Kanału Sueskiego, zdecydował się na wspólną z Francją interwencję zbrojną w Egipcie; wobec dezaprobaty Stanów Zjedn. i ZSRR podjął decyzję o wycofaniu wojsk i w I 1957 złożył dymisję; pamiętniki: Full Circle (1960), W obliczu dyktatorów. 1923–1938 (1962, wyd. pol. 1970), Obrachunki. 1938–1945 (1965, wyd. pol. 1972).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Teherańska konferencja, (28 XI–1 XII 1943); siedzą od lewej: Józef W. Stalin, Franklin D. Roosevelt i Winston Churchill;fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia