Dujczew Iwan
 
Encyklopedia PWN
Dujczew Iwan, ur. 18 IV 1907, Sofia, zm. 24 IV 1986, tamże,
bizantynolog bułgarski;
od 1943 kier. katedry historii Bułgarii, Bizancjum i krajów bałkańskich na uniwersytecie w Sofii; 1949–74 profesor w Inst. Historii Bułgarii Bułg. Akad. Nauk; od 1966 czł. Comission Internationale pour l’Édition des Sources de l’Histoire de Byzance, stale współpracował przy wydawaniu Corpus Fontium Historiae Byzantinae; autor prac poświęconych związkom hist. i lit. krajów bałkańskich z cesarstwem bizant.; napisał m.in.: Slavia orthodoxa (1972), Problemi na politiczeskata i kulturnata istorija na srednowekowna Byłgarija (1968), Drewnojeziczeski misliteli i pisateli w starata byłgarska żiwopis (1978); część jego dorobku została opublikowana lub przedrukowna w zbiorze: Medioevo byzantion-slavo (t. 1–3 1965–75).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia