Drzwi Gnieźnieńskie
 
Encyklopedia PWN
Drzwi Gnieźnieńskie,
romańskie drzwi w południowym portalu katedry w Gnieźnie;
przyjmuje się, że zostały wykonane w latach 70. lub 80. XII w. zapewne przez artystów wywodzących się ze środowiska nadmozańskiego (Petrus Liutwinus?); składają się z 2 nierównych skrzydeł: lewego (328 x 84 cm), odlanego z brązu w całości, prawego (323 x 83 cm), powstałego ze zlutowania 24 części; na każdym ze skrzydeł umieszczono po 9 kwater ze scenami z życia i męczeństwa św. Wojciecha, otoczonych bordiurą z motywami figuralnymi, zwierzęcymi i roślinnymi (stanowiącymi dodatkowy komentarz sformułowany w języku symboli i alegorii) oraz po jednej antabie w formie lwich głów; Drzwi Gnieźnieńskie są wybitnym dziełem sztuki romańskiej, jednym z kilku zabytków tego typu zachowanych w Europie.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Drzwi Gnieźnieńskie fot. W. Kryński/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Drzwi Płockie, fragment (kopia z katedry płockiej)fot. B. Lemisiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Drzwi gnieźnieńskie, 2. poł. XII w. — katedra Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii i Św. Wojciecha, Gnieznofot. B. Lemisiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Drzwi Gnieźnieńskie, kwatera ze sceną chrztu Prusów przez Św. Wojciecha — katedra, Gniezno fot. T. Żółtowska-Huszcza/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Bordiura, fragment Drzwi Gnieźnieńskich, ok. 1170, katedra w Gnieźnierys. M. Sokólska-Połutrenko/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Drzwi Gnieźnieńskie z portalemfot. A. Szymański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia