Domesday Book
 
Encyklopedia PWN
Domesday Book
[dụ:mzdeı buk; ang., ‘księga dnia Sądu Ostatecznego’],
Doomsday Book,
powszechny spis katastralny sporządzony 1086 w Anglii na polecenie Wilhelma I Zdobywcy;
bardzo szczegółowy: w poszczególnych hrabstwach zbierano i rejestrowano dane o stanie posiadania i zagospodarowaniu ziemi, zabudowaniach, ilości inwentarza i in. źródłach dochodu; spisywano też chłopów (z uwzględnieniem ich statusu prawnego) oraz dane o zmianach własnościowych, jakie zaszły w wyniku podboju normandzkiego (1066); dokonywano oszacowania wartości posiadłości Korony i in. majątków (lenników, Kościoła, dzierżawców) w celu weryfikacji świadczeń na rzecz państwa. Spis ujęto w formie 2-tomowej księgi (manuskrypt łaciński): 1. tom zawiera zsumowane zestawienia z większości hrabstw Anglii, 2. — pełne informacje z hrab.: Essex, Norfolk i Suffolk (nie zsumowane i nie włączone do 1. tomu); brak jest danych z hrabstw północnych (zapewne nie objętych spisem) oraz z Londynu i Winchesteru. D.B. traktowano (niekiedy aż do XX w.) jako ostateczne świadectwo własności w sytuacjach spornych. Stanowi cenne źródło historyczne do poznania gospodarki, struktury społecznej i sytuacji demograficznej Anglii w połowie średniowiecza; przechowywany w archiwum państwowym w Londynie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia