Czejenowie
 
Encyklopedia PWN
Czejenowie, ang. Cheyenne,
Indianie Ameryki Północnej z grupy Algonkinów;
ok. 18 tys. (2002); mieszkają w rezerwatach w stanach Montana i Oklahoma (gdzie zmieszali się z plemieniem Arapaho) i rezerwacie w południowo-wschodnim Kolorado; religia: szamanizm, znali ceremonię Tańca Słońca, obecnie pejotyzm; podstawową jednostkę społ.-ekon. stanowiła rodzina matrylinearna złożona z rodziców, zamężnych córek z rodzinami i nieżonatych synów; byli zorganizowani w 10 grup rodowych z wodzami na czele; władzę nad całym plemieniem sprawowała Rada Wodzów; istniał podział na wodzów wojennych i pokojowych; od 1860 prowadzili wojny z wojskami amer.; 1876 bitwa nad rz. Little Big Horn — klęska wojsk amer. pod wodzą gen. G.A. Custera; wojownikami indiańskimi dowodzili Crazy Horse [‘szalony koń’] i Sitting Bull [‘siedzący byk’]; wysłana ekspedycja karna spacyfikowała wioski Czejenów i siłą przeprowadziła ich do rezerwatów w Oklahomie i Kolorado.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia