Czarnogóra. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Czarnogóra. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1992 Czarnogóra jest republiką, na czele której stoi prezydent, wybierany na 5-letnią kadencję w głosowaniu powszechnym. Władza ustawodawcza należy do 78-osobowego parlamentu (Skupsztiny), wyłanianego w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje premier, powoływany na wniosek prezydenta przez Skupsztinę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia