Clinton Bill (William Jefferson)
 
Encyklopedia PWN
Clinton
[klı̣ntən]
Bill Wymowa (William Jefferson) Wymowa, ur. 19 VIII 1946, Hope (stan Arkansas),
amerykański polityk, prawnik;
1974–76 wykładowca na uniwersytecie stanowym w Arkansas; działacz Partii Demokr., 1977–79 prokurator generalny Arkansas; 1979–81 i 1983–93 gubernator tego stanu; 1993–2001 prezydent USA; skupił się na problemach wewn., walce z bezrobociem i podniesieniu poziomu życia; przeforsował w Kongresie plan redukcji deficytu budżetowego; aktywny w polityce zagr., uczestniczył w podpisaniu porozumienia między OWP i Izraelem (1993); nie rezygnując z wysiłków na rzecz zachowania dobrych stosunków z Rosją, skutecznie wsparł starania Polski, Czech i Węgier o przyjęcie do NATO (1997); wobec przedłużania się konfliktów w b. Jugosławii zaangażował wojska amer. w działania lotn. przeciw Serbii oraz przeciw siłom serb. w Kosowie (1999); jego sytuację w USA pogorszyły skandale obyczajowe i oskarżenia o utrudnianie pracy wymiarowi sprawiedliwości (składanie fałszywych zeznań).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia