Burchart Jan
 
Encyklopedia PWN
Burchart Jan, ur. 22 V 1932, Warszawa,
geolog;
od 1980 profesor Inst. Nauk Geol. PAN; czł. PAN (od 1991), TNW; badania gł. w dziedzinach: petrologia, geochemia izotopowa, datowanie izotopowe; do najważniejszych osiągnięć B. należą teoret. i eksperymentalne prace poświęcone trwałości śladów rozszczepień uranu w minerałach, prowadzone w celu określenia termicznej przeszłości skał; podał wiek i czas wypiętrzania granitów tatrzańskich; w Inst. Nauk Geol. PAN zorganizował laboratorium spektrometrii mas na potrzeby geochronologii izotopowej; otrzymał m.in. nagrodę min. nauki i szkolnictwa wyższego (1980), wspólną nagrodę PAN i Czechosł. Akad. Nauk (1983).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia