Bundesrat
 
Encyklopedia PWN
Bundesrat Wymowa
[niem. ‘rada związkowa’ ‘rada federalna’],
reprezentacja krajów (lub państw) związkowych w państwach o charakterze federalnym obszaru języka niem.;
1871–1918 reprezentacja państw tworzących cesarstwo niem. (Rzeszę Niem.); od 1949 druga izba parlamentu RFN (od 1990 zjedn. Niemiec), złożona z przedstawicieli rządów krajów związkowych; izba wyższa parlamentu Austrii, złożona z członków delegowanych przez sejmy krajów związkowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia